/evenementen.ivdnt.org/

10
nov
2017

10-11-2017 14:30 -17:30
Routeplanner: 20-jarig jubileum NL-Term
Routeplanner: 20-jarig jubileum NL-Term
Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen, België
Toegang gratis

UITNODIGING

In 2017 bestaat NL-Term, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie, twintig jaar. Zij wil dit jubileum feestelijk gedenken door een lustrumviering met een interessant programma. De bijeenkomst vindt plaats op 10 november 2017 in Antwerpen (Hotel Radisson Blu Astrid Hotel, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen) tegenover het Centraal Station en begint om 14:30 uur.

 

 

 

Tijdens deze viering zal er een optreden zijn van de Nederlandse dichter en cabaretier Frank van Pamelen en zal het eerste exemplaar van het boek ‘Vak-Taal’ door de voorzitter van NL-Term, em. prof. dr. Willy Martin, aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel worden aangeboden. Dit boek bevat een dertigtal onderhoudende bijdragen van bekende Nederlanders en Vlamingen zoals Hans Dorrestijn, Ernst Hirsch Ballin, Ionica Smeets, Kristien Hemmerechts, Ignaas Devisch, Gaston Durnez, Petra De Sutter, Katelijne Boon en vele anderen en geeft hun relatie tot vaktaal, terminologie, weer.

De muzikale omlijsting van deze bijeenkomst wordt verzorgd door het gemengde a-capellakoor Cantamici uit Leuven onder leiding van Jan Convents.

De viering wordt afgerond met een feestelijke receptie.

Kijk voor meer informatie en het programma op de website van NL-Term.

NL-Term zou het erg op prijs stellen als u samen met haar dit lustrum zou kunnen vieren.

Wilt u ons uiterlijk 28 oktober 2017 laten weten of u aanwezig zult zijn en zo ja, met hoeveel personen? U kunt zich aanmelden door hieronder te klikken op de knop "Inschrijven" en de ingevulde gegevens vervolgens te bevestigen met de knop "Verwerk inschrijving". U krijgt dan een bevestigingsmail. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Een routeplanner vindt u boven bij het logo van NL-Term of onder de knop "Details". Een gedetailleerde beschrijving vanuit verschillende aanrijroutes vindt u hier.

24
nov
2017

24-11-2017 9:30 -17:00
Routeplanner: TiNT-dag 2017
Routeplanner: TiNT-dag 2017
De la Reijweg 95, 4818 BA Breda, Nederland
€25.00

TiNT 2017

Terminologie op het gebied van Veiligheid

Op 24 november 2017 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal voor de negende keer de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring en netwerken. TiNT-dagen zijn bedoeld om zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren aan een breed publiek. TiNT 2017 heeft als thema Terminologie op het gebied van Veiligheid en vindt plaats in het TalenCentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie te Breda, van 9.30 tot 17.00 uur.

Het overkoepelende thema van deze TiNT-dag is veiligheid, meer specifiek problemen, oplossingen, behoeftes en activiteiten betreffende de terminologie en vaktaal ervan.

Veiligheid speelt een belangrijke rol op tal van terreinen, zoals

  • Defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine)
  • communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders)
  • gezondheidszorg
  • brandweer en politie, burgerluchtvaart
  • de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens)
  • veiligheidsregio's (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding)
  • terrorismebestrijding

Deze opsomming van terreinen is niet uitputtend. Cruciaal voor al deze terreinen is dat er gestreefd wordt naar eenduidige procedures en commando's / een eenduidige terminologie en vaktaal.

Deelname is inclusief lunch en afsluitende borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje waarin 32 bekende Nederlanders en Vlamingen op onderhoudende wijze hun ervaringen met terminologie beschrijven.

We hopen u op 24 november 2017 te ontmoeten! Het maximum aantal deelnemers is 100.

De TiNT-dagen

De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (zoals vertalers, documentalisten, kennismanagers, tekstschrijvers en communicatieprofessionals) en andere geïnteresseerden.

Naast presentaties verzorgd door professionals uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap vragen we nadrukkelijk bijdragen van jonge onderzoekers en studenten. De organisatoren van de TiNT-dag zijn van mening dat het vakgebied zijn voordeel kan doen met deze jaarlijkse bijeenkomst, waar lopend onderzoek gepresenteerd kan worden, waar jonge en ervaren onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar academische terminologen en mensen uit de praktijk van gedachten kunnen wisselen. Wie de terminologie serieus neemt, is op de TiNT-dag aanwezig.

Voorlopig programma

De volgende sprekers hebben hun medewerking toegezegd

Tijd Onderdeel Lokaal
09.30-10.15 uur: registratie en ontvangst gebouw H - Parketzaal
10.15-10.30 uur: Welkomstwoord:
(lkol drs. Miepke Bos-Bakx, commandant TalenCentrum Defensie)
(prof. dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term)
gebouw R – Maczek-zaal
10.30-11.00 uur: Generaal-majoor Kees Matthijssen, plaatsvervangend commandant van de Landstrijdkrachten
“Internationale Militaire Samenwerking”
gebouw R – Maczek-zaal
11.00-11.30 uur: dr. Willy Bruggeman, Voorzitter van de Federale Politieraad; Benelux-Universitair Centrum voor Wetenschap, Cultuur en Humaniteit in Europa
“Internationaal samenwerken in een taalkundig doolhof”
gebouw R – Maczek-zaal
11.30-12.00 uur: dhr. Siegfried van den Enden, Hoofd Eenheid Beveiligingsstrategie en Bedrijfscontinuïteit, Raad van de EU
gebouw R – Maczek-zaal
12.00-13.00 uur: lunch gebouw H - Parketzaal
13.15-13.45 uur: dr. Ron Brendel, directeur Mets Center (Medical Training & Simulation, Bilthoven)
gebouw R – Maczek-zaal
13.45-14.15 uur: prof. dr. Els Ruijsendaal, bestuurslid NL-Term; Benelux-Universitair Centrum voor Wetenschap, Cultuur en Humaniteit in Europa:
“In termen van taal”
gebouw R – Maczek-zaal
14.15-15.00 uur: koffie-/theepauze gebouw H - Parketzaal
15.00-15.30 uur: dhr. André Morsman, Regisseur Veiligheid Buitenland, Ministerie van Buitenlandse Zaken
gebouw R – Maczek-zaal
15.30-16.00 uur: ir. Eric Brouwer, Stichting ICTU, Hoofd Architectuur:
“Een goed woordje voor de ambtenaren"
gebouw R – Maczek-zaal
16.00-17.00 uur: borrel gebouw H - Parketzaal

Locatie TiNT-dag 2017

TalenCentrum Defensie
Nederlandse Defensie Academie
Ministerie van Defensie
Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. Bij de ingang van het kazerneterrein moet u dit kunnen overleggen om te worden binnengelaten. Zonder een geldig legitimatiebewijs wordt u niet toegelaten. De deelnemers krijgen een bezoekerspas die zichtbaar moet worden gedragen. Met het oog op de veiligheidsprocedure is het verstandig tijdig aanwezig te zijn.

Registratie

Voor deelname aan de TiNT-dag vragen we een bijdrage van € 25,-. Voor dat bedrag kunt u alle lezingen bijwonen, deelnemen aan de discussie, de lunch en de borrel, ontvangt u het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje en bent u voor een jaar als lid aangesloten bij NL-Term. Dit bedrag van € 25,- kunt u na inschrijving overmaken (offline payment) op rekening BE91 0013 1414 4276 (BNP Paribas Fortis Brussel, BIC: GEBABEBB), op naam van NL-TERM. Voor medewerkers van Defensie is deelname gratis.

U wordt verzocht uw gegevens hieronder in te vullen en deze vervolgens te bevestigen door te klikken op "Verwerk inschrijving". U krijgt dan een bevestigingsmail.

Een routeplanner vindt u boven bij het logo van NL-Term of onder de knop "Details". Een gedetailleerde beschrijving vanuit verschillende aanrijroutes vindt u hier.

€25.00 63