/evenementen.ivdnt.org/

NL-Term: TiNT-dag 2017

NL-Term: TiNT-dag 2017

TiNT 2017

Terminologie op het gebied van Veiligheid

Op 24 november 2017 organiseert de vereniging NL-Term in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal voor de negende keer de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring en netwerken. TiNT-dagen zijn bedoeld om zowel het onderzoek als de praktijk op het gebied van de Nederlandstalige terminologie te presenteren aan een breed publiek. TiNT 2017 heeft als thema Terminologie op het gebied van Veiligheid en vindt plaats in het TalenCentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie te Breda, van 9.30 tot 17.00 uur.

Het overkoepelende thema van deze TiNT-dag is veiligheid, meer specifiek problemen, oplossingen, behoeftes en activiteiten betreffende de terminologie en vaktaal ervan.

Veiligheid speelt een belangrijke rol op tal van terreinen, zoals

  • Defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine)
  • communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders)
  • gezondheidszorg
  • brandweer en politie, burgerluchtvaart
  • de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens)
  • veiligheidsregio's (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding)
  • terrorismebestrijding

Deze opsomming van terreinen is niet uitputtend. Cruciaal voor al deze terreinen is dat er gestreefd wordt naar eenduidige procedures en commando's / een eenduidige terminologie en vaktaal.

Deelname is inclusief lunch en afsluitende borrel. Bovendien ontvangt u een gratis exemplaar van het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje waarin 32 bekende Nederlanders en Vlamingen op onderhoudende wijze hun ervaringen met terminologie beschrijven.

We hopen u op 24 november 2017 te ontmoeten! Het maximum aantal deelnemers is 100.

De TiNT-dagen

De TiNT-dagen zijn bedoeld als een ontmoetingsplaats van onderzoek en praktijk: sprekers en publiek bestaan dus niet alleen uit academici, maar ook uit professionals die regelmatig met vaktaal werken (zoals vertalers, documentalisten, kennismanagers, tekstschrijvers en communicatieprofessionals) en andere geïnteresseerden.

Naast presentaties verzorgd door professionals uit de praktijk, het onderwijs en de wetenschap vragen we nadrukkelijk bijdragen van jonge onderzoekers en studenten. De organisatoren van de TiNT-dag zijn van mening dat het vakgebied zijn voordeel kan doen met deze jaarlijkse bijeenkomst, waar lopend onderzoek gepresenteerd kan worden, waar jonge en ervaren onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en waar academische terminologen en mensen uit de praktijk van gedachten kunnen wisselen. Wie de terminologie serieus neemt, is op de TiNT-dag aanwezig.

Programma

De volgende sprekers hebben hun medewerking toegezegd

Tijd Onderdeel Lokaal
09.30-10.15 uur: registratie en ontvangst gebouw H - Parketzaal
10.15-10.30 uur: Welkomstwoord:
(lkol drs. Miepke Bos-Bakx, commandant TalenCentrum Defensie)
(prof. dr. Willy Martin, voorzitter NL-Term)
gebouw R – Maczek-zaal
10.30-11.00 uur: Generaal-majoor Kees Matthijssen, plaatsvervangend commandant van de Landstrijdkrachten
“Internationale Militaire Samenwerking”
gebouw R – Maczek-zaal
11.00-11.30 uur: prof. dr. Willy Bruggeman, Voorzitter van de Federale Politieraad; Benelux-Universitair Centrum voor Wetenschap, Cultuur en Humaniteit in Europa
“Internationaal samenwerken in een taalkundig doolhof”
gebouw R – Maczek-zaal
11.30-12.00 uur: dhr. Siegfried van den Enden, Hoofd Eenheid Beveiligingsstrategie en Bedrijfscontinuïteit, Raad van de EU:
"Taalgebruik in het directoraat veiligheid en beveiliging van de EU-ministerraad"
gebouw R – Maczek-zaal
12.00-13.00 uur: lunch gebouw H - Parketzaal
13.15-13.45 uur: dhr. Folkert Zijlstra, Senior Terminoloog, Hoofd NATO Terminologiebureau:
"Het NATO Terminology Programme nader bekeken"
gebouw R – Maczek-zaal
13.45-14.15 uur: prof. dr. Els Ruijsendaal, bestuurslid NL-Term; Benelux-Universitair Centrum voor Wetenschap, Cultuur en Humaniteit in Europa:
“Veiligheid in termen van taal”
gebouw R – Maczek-zaal
14.15-15.00 uur: koffie-/theepauze gebouw H - Parketzaal
15.00-15.30 uur: dhr. André Morsman, Regisseur Veiligheid Buitenland, Ministerie van Buitenlandse Zaken:
“Integrale Veiligheid, van klassiek naar nieuw denken over beveiliging!”
gebouw R – Maczek-zaal
15.30-16.00 uur: ir. Eric Brouwer, Stichting ICTU, Hoofd Architectuur:
“Een goed woordje voor de ambtenaren"
gebouw R – Maczek-zaal
16.00-17.00 uur: borrel gebouw H - Parketzaal

Locatie TiNT-dag 2017

TalenCentrum Defensie
Nederlandse Defensie Academie
Ministerie van Defensie
Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. Bij de ingang van het kazerneterrein moet u dit kunnen overleggen om te worden binnengelaten. Zonder een geldig legitimatiebewijs wordt u niet toegelaten. De deelnemers krijgen een bezoekerspas die zichtbaar moet worden gedragen. Met het oog op de veiligheidsprocedure is het verstandig tijdig aanwezig te zijn.

Registratie

Voor deelname aan de TiNT-dag vragen we een bijdrage van € 25,-. Voor dat bedrag kunt u alle lezingen bijwonen, deelnemen aan de discussie, de lunch en de borrel, ontvangt u het boek Vak-Taal. Van Achterhand tot Zwavelgeel elfenbankje en bent u voor een jaar als lid aangesloten bij NL-Term. Dit bedrag van € 25,- kunt u na inschrijving overmaken (offline payment) op rekening BE91 0013 1414 4276 (BNP Paribas Fortis Brussel, BIC: GEBABEBB), op naam van NL-TERM. Voor medewerkers van Defensie is deelname gratis. Ook studenten kunnen zich gratis inschrijven.

U wordt verzocht uw gegevens hieronder in te vullen en deze vervolgens te bevestigen door te klikken op "Verwerk inschrijving". U krijgt dan een bevestigingsmail.

Een routeplanner vindt u boven bij het logo van NL-Term of onder de knop "Details". Een gedetailleerde beschrijving vanuit verschillende aanrijroutes vindt u hier.

Eigenschappen evenement

Startdatum 24-11-2017 9:30
Einddatum evenement 24-11-2017 17:00
Registration Start Date 13-10-2017
Max. aantal deelnemers 100
Ingeschreven 68
Aantal beschikbare plaatsen 32
Sluitingsdatum 22-11-2017
Prijs per persoon €25.00
Locatie
Routeplanner: TiNT-dag 2017
De la Reijweg 95, 4818 BA Breda, Nederland
Routeplanner: TiNT-dag 2017
Wij accepteren geen inschrijvingen meer
€25.00 32